• ikon
  Flemming Hartmann den 01-05-2017
  I bad efter idræt? Jo! - og det er et fælles ansvar.
  Badning efter idræt er blevet et stort problem de senere år. Også på Dragør Skole.
  Som nogen elever har bemærket, bliver der gjort en stor indsats fra lærernes side for at skabe en god bade- og i virkeligheden lige så meget kropskultur blandt eleverne.


  Vi lægger os som skole på linje med formanden for Dansk Skoleidræts faglige udvalg, Preben Hansen, som ærger sig over, at problemet med badning er blevet så stort, som tallene vidner om. Han mener, at man skal passe på med at understøtte en udvikling, der går mod, at unge bliver for blufærdige, og at vi skal arbejde med de unges kropskultur.

  "Idrætsundervisningen er ud over det fysiske også et fællesskab, hvor det handler om at
  lære at omgås på kryds og tværs. At uanset højde og drøjde, hudfarve og baggrund, så kommer vi alle af det samme. Den dimension skal vi værne om. Derfor er det også Dansk Skoleidræts klare anbefaling, at man lokalt på den enkelte skole forsøger at oparbejde en kultur blandt eleverne, hvor det er en naturlig del af idrætsundervisningen, at man også tager bad bagefter",
  siger Preben Hansen.

  Formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen har også måttet forholde sig til problematikken og beskriver hvordan hun har hørt om steder, hvor der har været sat badeforhæng op. "De blev så brugt i en periode, og så sagde børnene, at det kunne også være lige meget, for det var ubehageligt at stå alene i en kabine. Så badeforhængene blev pillet ned igen" siger hun.

  Badning efter idræt, er altså ikke en enkel sag at forholde sig til, og jeg vil derfor appellere til at lærernes initiativer for at opretholde badningen bliver bakket op hjemmefra fx med samtaler om kropskultur. Som skole skal vi så også hjælpe med at finde pragmatiske løsninger i de trods alt få tilfælde, hvor badningen bliver en reel blokering for at opretholde et godt selvværd eller at indlære i idrætsfaget for den enkelte elev.

  Med håb om at arbejde for en fælles sag.

  Hilsen
  Flemming Hartmann

Årets konfirmander fra Dragør Skole

I Store Bededagsferien blev de unge mennesker fra Dragør Skoles 8. klasser konfirmeret

Det flotte vejr bød de unge mennesker velkommen i "de voksnes rækker" ved konfirmationerne i Dragør Kirke og Store Magleby Kirke.

Familier, venner, lærere og andre gratulanter var mødt talstærkt op for at fejre den flotte dag.

Vi ønsker konfirmanderne tillykke.